Adroddiad Misol Marchnad Electrod Graffit (Hydref, 2022)

Erbyn diwedd mis Hydref, roedd pris electrod graffit Tsieineaidd wedi codi erbyn USD70-USD220/tunnell yn y mis.Mae'r prisiau prif ffrwd ym mis Hydref fel isod:

300-600mm diamedr

Gradd RP: USD2950 - USD3220

HP gradd: USD2950 - USD3400

gradd UHP: USD3200 - USD3800

UHP650 UHP700mm: USD4150 - USD4300

Marchnad electrod graffit Tsieineaidd cadw yn codi ym mis Hydref.Ar ddechrau'r mis hwn, roedd hi'n wyliau Diwrnod Cenedlaethol.Cyflwynodd y rhan fwyaf o'r mentrau electrod graffit gyda gorchmynion cynnar, ychydig o orchmynion newydd.Ar ôl Gwyliau Diwrnod Cenedlaethol, o dan gyflwr cyfyngiad cynhyrchu, mae allbwn mentrau electrod graffit wedi gostwng, ac mae'r cyflenwad wedi parhau i grebachu, felly mae rhestr y farchnad yn isel.Hefyd oherwydd pris deunydd crai cyfredol i fyny'r afon electrod graffit, cynyddwyd prisiau electrod graffit yn raddol gan USD70-USD220/tunnell.Ar ddiwedd y mis, parhaodd y frwydr rhwng cyflenwad a galw.

Cyflenwad electrod graffit:Tynhaodd cyflenwad marchnad electrod graffit ym mis Hydref.Yn ystod deg diwrnod cyntaf mis Hydref, effeithiwyd ar fentrau electrod graffit yn Hebei a rhanbarthau eraill gan ymgynnull yr “Ugeinfed Gyngres Genedlaethol” a derbyniodd ofynion cyfyngu cynhyrchu.Yn ogystal, ar ôl gwyliau'r Diwrnod Cenedlaethol, adlamodd y sefyllfa epidemig mewn sawl rhan o Tsieina.Effeithiwyd ar Sichuan, Shanxi a rhanbarthau eraill gan y sefyllfa epidemig ac roedd ganddynt fesurau cyfyngu, gan arwain at gyfyngiadau cynhyrchu.Mae cylch cynhyrchu electrod graffit wedi'i arosod yn gymharol hir.Yn y tymor byr, mae'r rhestr gyffredinol o fentrau electrod graffit yn parhau i fod ar lefel isel.Mae allbwn mentrau yn gostwng o'i gymharu â'r cyfnod blaenorol, ac mae cyflenwad cyffredinol y farchnad electrod graffit yn tynhau.

 Marchnad disgwyliad:Parhaodd mentrau electrod graffit i leihau cynhyrchiad ym mis Hydref, ac ni chynyddodd cyflenwad y farchnad.Gyda lleihau rhestr eiddo menter electrod graffit a rhestr eiddo'r farchnad, mae'r ochr gyflenwi yn crebachu a allai fod o fudd i farchnad electrod graffit yn y dyfodol.Mae dur y ffwrnais drydan yn dechrau codi'n araf, ond yn y tymor byr, mae caffael planhigion dur i lawr yr afon yn negyddol, ac mae'r ochr galw yn dal i fod yn wael.Felly, disgwylir y bydd pris electrod graffit tymor byr ym mis Tachwedd yn aros yn sefydlog.

Sichuan Guanghan Shida Carbon Ltd

Ffôn: 0086(0)2860214594-8008

Email: info@shidacarbon.com

Gwefan: www.shida-carbon.com


Amser postio: Nov-04-2022